Цели:

Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности за обучение, закупуване на оборудване и назначаване на работа да се постигне:

Специфични цели:


Инвестира във вашето бъдеще!